Biuletyn do pobraniaDzisiaj jest:


Ogłoszenie w sprawie projektu pt. „Organizacja imprez i działań o charakterze poznawczym, integracyjnym oraz promującym podregion Gotania” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Wtorek, 22 Kwiecień 2014 17:04

Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” wraz z partnerami wspierającymi tj. Jednostką Wojskową Nr 4055 w Hrubieszowie oraz Towarzystwem Regionalnym Hrubieszowskim, rozpoczął przygotowania do realizacji projektu pt. „Organizacja imprez i działań o charakterze poznawczym, integracyjnym oraz promującym podregion Gotania”, współfinansowanego (część środków stanowią środki własne stowarzyszenia) z konkursu Nr 2/SPPW/NGO/2013 „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania” przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami   członkowskimi Unii Europejskiej.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 54.590,00 zł. i składa się na nią; dotacja z funduszy szwajcarskich - 49.131,00 zł., środki własne stowarzyszenia - 5.459,00 zł.

Projekt pt. " Organizacja imprez i działań o charakterze poznawczym, integracyjnym oraz promującym podregion Gotania " zakłada realizację następujących przedsięwzięć: 1/ zorganizowanie w dniu 28 maja 2014 r. zawodów strzeleckich z broni sportowej pneumatycznej w konkurencji kobiet i mężczyzn na strzelnicy wojskowej w Hrubieszowie, 2/ zorganizowanie w dniu 14 czerwca br. „Hrubieszowskiego Festynu Militarnego” na obiektach HOSiR – program festynu zostanie podany do wiadomości publicznej poprzez plakaty oraz ogłoszenia internetowe, 3/ wydanie w m-cu październiku br. specjalnego numeru Biuletynu TRH poświęconego historii Wojska Polskiego na Ziemi Hrubieszowskiej oraz na terenie podregionu Gotania.

Nabór kobiet i mężczyzn w wieku od 15 lat do udziału w zawodach strzeleckich (30 kobiet i 30 mężczyzn) , zostanie przeprowadzony do 20 maja br. na podstawie przesłanych na adres stowarzyszenie_bph@wp.pl oraz dostarczonych do biura Stowarzyszenia, ul. 3-go Maja 37 (Dom Nauczyciela) zgłoszeń - deklaracji zgody, których druki są do pobrania na naszej stronie internetowej www.stowarzyszenie-bph.hru.pl

O zakwalifikowaniu się do zawodów zdecyduje data wpływu zgłoszenia.

Zawody zostaną przeprowadzone w oparciu o regulamin przygotowany przez organizatorów. Tekst regulaminu do pobrania na stronie www.stowarzyszenie-bph.hru.pl

Autorzy tekstów do numeru specjalnego Biuletynu TRH oraz wykonawca składu komputerowego i wersji elektronicznej Biuletynu oraz okładki Biuletynu zostaną wyłonieni spośród kandydatów, którzy złożą stosowne oferty, których druki są także do pobrania na stronie www.stowarzyszenie-bph.hru.pl przy czym granicę poziomu wynagrodzenia autorów tekstów oraz wykonawcy składu komputerowego wyznacza kwota brutto zawarta w kalkulacji kosztów realizacji zadania. Termin przesyłania drogą elektroniczną na adres stowarzyszenie_bph@wp.pl ofert upływa w dniu 30 kwietnia 2014 r. do godziny 24.00. Natomiast oferty składane w formie papierowej przyjmowane będą do 30 kwietnia 2014 r. do godz. 11.00 w biurze stowarzyszenia, ul. 3-go Maja 37 (Dom Nauczyciela). Druk ofert wraz z projektem umowy o dzieło do pobrania na stronie www.stowarzyszenie-bph.hru.pl.

Warunki realizacji zlecenia zawierają projekty umów o dzieło autorów tekstów oraz wykonawcy składu komputerowego, które są  do pobrania na stronie www.stowarzyszenie-bph.hru.pl

Druk Biuletynu TRH zostanie zlecony drukarni wyłonionej w drodze zapytania o cenę. Zapytanie o cenę zostanie rozpisane po przygotowaniu składu komputerowego Biuletynu.


 

wzór zgłoszenia-deklaracji zgody uczestników zawodów strzeleckich: pobierz doc, pobierz pdf.

regulamin zawodów strzeleckich: pobierz doc, pobierz pdf.

wzór oferty autora tekstu: pobierz doc, pobierz pdf.

projekt umowy o dzieło autora tekstu: pobierz doc, pobierz pdf.

wzór oferty wykonawcy składu komputerowego: pobierz doc, pobierz pdf.

projekt umowy o dzieło wykonawcy składu komputerowego: pobierz doc, pobierz pdf.