Biuletyn do pobraniaDzisiaj jest:


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Bezpieczny Powiat Hrubieszowski" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Środa, 04 Marzec 2015 10:33

W dniu 08 marca br. o godz. 11.00 w Domu Nauczyciela przy ul. 3 Maja 37 w Hrubieszowie, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Bezpieczny Powiat Hrubieszowski".

 

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i protokólanta obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu WZCz z 09 marca 2014 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie składania uproszczonego sprawozdania finansowego, dla jednostek mikro.
 6. Sprawozdanie zarządu z działalności stowarzyszenia za 2014 rok.
 7. Zapoznanie z wynikami finansowymi i bilansem stowarzyszenia za 2014 rok.
 8. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i bilansu stowarzyszenia za 2014 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia preliminarza przychodów i rozchodów stowarzyszenia na 2015 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnej granicy zobowiązań do której zarząd może zaciągać zobowiązania.
 13. Zakończenia obrad.