Biuletyn do pobraniaDzisiaj jest:


Rozliczenie środków finansowych zaangażowanych przez Stowarzyszenie przy organizacji XX Jubileuszowego Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego Hrubieszów – 2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 30 Listopad 2015 13:56

 

Stowarzyszenie „BPH” jako współorganizator Festiwalu angażował się w jego przygotowanie i przeprowadzenie w dwojaki sposób.

 

Podstawowym udziałem Stowarzyszenia była realizacja w partnerstwie z Jednostką Wojskową 4055 w Hrubieszowie projektu pt. "Organizacja XX Jubileuszowego Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego - Hrubieszów 2015", realizowanego w ramach  rozpisanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Departament Wychowania i Promocji Obronności, konkursu na realizację zadań publicznych w dziedzinie „Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”.

Na podstawie umowy podpisanej z MON, Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 40 tys. zł. Kwota ta zgodnie z uzgodnionym kosztorysem została wydana na: obsługę akustyczną i oświetleniową – 15.000,00 zł., zatrudnienie scenografa – 3.000,00 zł., zatrudnienie konferansjera – 1.000,00 zł., zakup nagród głównych (3 dla solistów oraz 3 dla zespołów) – 5.992,01 zł., koszty wyżywienia uczestników Festiwalu, w tym cateringu podczas przesłuchań – 13.000,00 zł., koszty obsługi i promocji projektu – 2.000,00 zł.

W wyniku zastosowania procedur przewidzianych ustawą o zamówieniach publicznych łącznie na zakup usług i towarów wydatkowano z otrzymanej dotacji kwotę 39.992,01 zł. co oznacza, że Stowarzyszenie zwróci do budżetu MON 7,99 zł. (jeżeli przy ostatecznym rozliczeniu MON nie zakwestionuje żadnego wydatku).

Przy realizacji projektu w sposób znaczący pomógł Hrubieszowski Dom Kultury, który na podstawie porozumienia ze Stowarzyszeniem „BPH” udostępnił nieodpłatnie dla potrzeb organizacji Festiwalu całą swoją bazę lokalową wraz z jej obsługą.

Za tę pomoc kierownictwu oraz pracownikom HDK serdecznie dziękujemy.

Stowarzyszenie zaangażowało się ponadto w pozyskanie darowizn pieniężnych od sponsorów - szczególnie w obsługę księgową darowizn i płatności - oraz zgromadzenie na ten cel środków z odpisów 1 % podatku od osób fizycznych.

Wsparcia finansowego temu przedsięwzięciu udzieliło w sumie 31 darczyńców: przedsiębiorców, instytucji i osób prywatnych. Są to: Nadleśnictwa Włodawa, Sobibór, Krasnystaw, Tomaszów Lubelski, Strzelce, Chełm i Mircze, Agencja Mienia Wojskowego, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, Firma Domet Hrubieszów, JUNG Werbkowice, Stanisław Mielniczuk Hrubieszów, Urząd Gminy Komarów Osada,  Adam Kustra Zamość, Andrzej Waldemar Gromulski Mińsk Mazowiecki, Suedzucker Polska Wrocław, Paweł Stanisław Kurantowicz Krasnobród, Firma MIR-EKO Mircze, Magda Krasnopolska-Wrzyszcz Hrubieszów, Stanisław Krasnopolski Hrubieszów, Grażyna i Alfred Mirscy Hrubieszów, Marek Stanisław Wiatrzyk Mircze, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Hrubieszów, ZOL Droga Życia Bernarda Frykowska Smoligów, Biuro Szybkiej Interwencji Z. Mroczek, Iwona Sylwia Hunkiewicz Hrubieszów, Justyna Tywoniuk Hrubieszów, Jan Zaprzała Hrubieszów, Marian Baraniuk Kopyłów oraz Beata Katarzyna Łaskarzewska Gozdów.

W/w darczyńcy przekazali na potrzeby festiwalu ogółem 37.350,00 zł., a z 1 % zgromadzono na ten cel kwotę 1.900,00 zł. Łącznie tą drogą zgromadzono na koncie Stowarzyszenia 39.250,00 zł.

Środki te wydatkowano na; opłacenie występu zespołu Golec Orkiestra – 38.050,00 zł. oraz opłacenie cateringu dla uczestników konkursu – 1.200,00 zł.

Wszystkim darczyńcom bardzo serdecznie dziękujemy.