Biuletyn do pobraniaDzisiaj jest:


MON dofinansuje XXI Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego w Hrubieszowie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 12 Maj 2016 18:12

W dniu dzisiejszym (czwartek, 12.05) w Ministerstwie Obrony Narodowej w Warszawie, podpisana została umowa pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej, a Stowarzyszeniem „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” na realizację przez Stowarzyszenie zadania publicznego pn. „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” w ramach którego zorganizowany zostanie  XXI Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego -€“ Hrubieszów 2016.

 

 

Na realizację tego zadania MON udzieliło Stowarzyszeniu „BPH” dotacji w kwocie 70 tys. zł., która zostanie przeznaczona m.in. na: zakupienie  usługi nagłośnienia  i oświetlenia sceny oraz usługi scenografa,  zakwaterowanie  i wyżywienie członków Rady Artystycznej,  zatrudnienie konferansjerów, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników festiwalu oraz  catering dla uczestników festiwalu, zakup nagród  dla uczestników festiwalu, którzy zajmą miejsca pierwsze, drugie i trzecie w kategorii solistów i zespołów, ubezpieczenie organizatorów festiwalu z tytułu odpowiedzialności cywilnej, wykonanie materiałów promocyjnych oraz promocję festiwalu w mediach, a także na obsługę realizacji zadania.

Partnerami Stowarzyszenia „BPH” przy realizacji zadania powierzonego przez MON są Jednostka Wojskowa Nr 4055 w Hrubieszowie oraz Hrubieszowski Dom Kultury.

Przy realizacji zadania Stowarzyszenie „BPH” będzie współpracować także z Komitetem Organizacyjnym Festiwalu.

XXI Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej WP - Hrubieszów 2016 odbędzie się w dniach od 3 do 6 listopada 2016 r.