Biuletyn do pobraniaDzisiaj jest:


Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia "Bezpieczny Powiat Hrubieszowski" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Piątek, 10 Marzec 2017 11:53

Działając w oparciu o § 19 ust. 1 oraz § 22 ust. 4 statutu, Zarząd Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” zwołuję na dzień 26 marca 2017 r. na godz. 11.00  Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

 

 

Obrady Walnego Zgromadzenia odbywać się będą w sali konferencyjnej Domu Nauczyciela w Hrubieszowie ul. 3-go Maja 37.

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, zgodnie ze statutem, Zarząd wyznaczył drugi termin odbycia Walnego Zgromadzenia na godzinę 11.30 dnia 26 marca 2017 roku.

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór Przewodniczącego i protokólanta obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu WZCz z 06 marca 2016 roku.

5. Sprawozdanie zarządu z działalności stowarzyszenia za 2016 rok.

6. Zapoznanie z wynikami finansowymi i bilansem stowarzyszenia za 2016 rok.

7. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.

8. Dyskusja.

9. Podjęcie uchwały Nr 1/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności stowarzyszenia oraz bilansu, rachunku wyników i informacji dodatkowej za 2016 r.,

10. Podjęcie uchwały Nr 2/2017 w sprawie przyjęcia kierunków działalności stowarzyszenia oraz  preliminarza przychodów i rozchodów stowarzyszenia na 2017 rok.

11. Podjęcie uchwały Nr 3/2017 w sprawie ustalenia górnej granicy zobowiązań do której zarząd może zaciągać zobowiązania w 2017 r.

12. Zakończenia obrad.

Uprzejmie prosimy o udział w obradach WZCz oraz o uregulowanie składek członkowskich (10,00 zł składka roczna), które można wpłacać także bezpośrednio na konto stowarzyszenia nr: 40 2030 0045 1110 0000 0216 8790.

 

W imieniu Zarządu

Zdzisław Kosakowski

Prezes Zarządu