Biuletyn do pobraniaDzisiaj jest:


Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 10 Kwiecień 2014 09:15

W dniu 09 marca br. o godzinie 11.30 w sali konferencyjnej Domu Nauczyciela odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia "Bezpieczny Powiat Hrubieszowski".

Posiedzenie rozpoczęło się od wyboru porządku obrad, wybory przewodniczącego (Pan Zdzisław Kosakowski) obrad oraz przyjęcia protokołu z ostatniego WZCz.

Przewodniczący przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia w 2013 roku, a następnie sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik stowarzyszenia Pan Marek Bartkowiak.

W imieniu Komisji Rewizyjnej sprawozdanie przedstawił przewodniczący Pan Zbigniew Dolecki.

Walne Zgromadzenie Członków przyjęło następujące uchwały.

- Uchwała Nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i bilansu stowarzyszenia za 2013 rok,

- Uchwała Nr 2 w sprawie przyjęcia preliminarza przychodów i rozchodów stowarzyszenia na 201 4 rok,

- Uchwała Nr 3 w sprawie ustalenia górnej granicy zobowiązań do której zarząd może zaciągać zobowiązania.