Biuletyn do pobraniaDzisiaj jest:


Podpisanie umowy o dotację ze środków szwajcarskich PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 10 Kwiecień 2014 09:24

W dniu 02 kwietnia br. podpisana została pomiędzy "Operatorem Dotcji" Gminą Miejską Hrubieszów a Stowarzyszeniem "Bezpieczny Powiat Hrubieszowski" umowa na realizację Projektu pt. "Organizacja imprez i działan o charakterze poznawczym, integracyjnym oraz promującym podregion Gotania" współfinansowanego w ramach konkursu Nr 2/SPPW/NGO/2013 "Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania" przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu wynosi 54.590,00 zł, dotacja ze środków szwajcarskich wynosi 49.131,00 zł, wkład własny stowarzyszenia 5.459,00 zł.

Projekt będzie realizowany w terminie od 01 maja do 31 października br.

Partnerami Stowarzyszenia "Bezpieczny Powiat Hrubieszowski" w realizacji projektu będą Jednostka Wojskowa 4055 w Hrubieszowie oraz Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie.

Projekt pt. "Organizacja imprez i działań o charakterze poznawczym, integrującym oraz promującym podregion Gotania" jest cyklem imprez planowanych jako wydarzenia o charakterze poznawczym, integrującym mieszkańców oraz jako atrakcja turystyczna promująca podregion Gotania. W ramach projektu zostaną zrealizowane wspólnie z partnerami wspierającymi tj. Jednostką Wojskową 4055 w Hrubieszowie i Hrubieszowskim Towarzystwem Regionalnym, następujące przedsięwzięcia: 

1/. w m-cu maju 2014 r. zorganizowane zostaną „Zawody strzeleckie z broni sportowej w konkurencji kobiet i mężczyzn o Puchar Dowódcy Jednostki Wojskowej 4055 w Hrubieszowie oraz Prezesa Zarządu Stowarzyszenia "Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”.

2/. 14 czerwca 2014 r. zorganizowany zostanie "Hrubieszowski Festyn Militarny" dla mieszkańców podregionu Gotania w programie którego m.in. odbędzie się pokaz sprzętu i wyposażenia Jednostki Wojskowej 4055 w Hrubieszowie, pokazy walk i sprawności żołnierzy JW 4055, pokazy walk wojów gockich, pokazy przyrządzania oraz degustacja potraw wojów gockich, degustacja grochówki wojskowej, wręczenie pucharów, nagród i dyplomów dla uczestników zawodów strzeleckich oraz występ zespołu estradowego.

3/. w m-cu październiku 2014 r. wydany zostanie w nakładzie 500 szt. biuletyn okolicznościowy TRH w wersji papierowej i elektronicznej, poświęcony historii wojska polskiego na Ziemi Hrubieszowskiej oraz na terenie podregionu Gotania. Promocja biuletynu odbędzie się w m-cu październiku 2014 r. podczas XIX Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego w Hrubieszowie.