Biuletyn do pobraniaDzisiaj jest:


Do pobrania Email

Zasady i kryteria udzielania przez Stowarzyszenie "Bezpieczny Powiat Hrubieszowski" świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, rozumianych jako pomoc osobom potrzebującym, będącym w trudnej sytuacji życiowej; deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia "Bezpieczny Powiat Hrubieszowski"; wzory dokumentów dotyczące przemocy w rodzinie:


Zasady i kryteria udzielania przez Stowarzyszenie "Bezpieczny Powiat Hrubieszowski" świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, rozumianych jako pomoc osobom potrzebującym, będącym w trudnej sytuacji życiowej /tekst jednolity/  pobierz w PDFpobierz w DOC
Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia "Bezpieczny Powiat Hrubieszowski"  

pobierz w PDF

pobierz w DOC

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu

 pobierz w PDFpobierz w DOC
Wniosek o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego pobierz w PDFpobierz w DOC
Wniosek o zastosowanie leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego pobierz w PDFpobierz w DOC
Wniosek o zobowiązanie sprawcy przemocy do opuszczenia mieszkania pobierz w PDFpobierz w DOC

Wniosek o dopuszczenie dowodu z przesłuchania świadka

 pobierz w PDFpobierz w DOC

Oświadczenie o zamiarze działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego

 pobierz w PDFpobierz w DOC

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej

 pobierz w PDFpobierz w DOC

Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem

 pobierz w PDFpobierz w DOC

Pozew o alimenty z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa

 pobierz w PDFpobierz w DOC

Pozew o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny

 pobierz w PDFpobierz w DOC

Pozew o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami

 pobierz w PDFpobierz w DOC

Pozew o separację z orzeczeniem o winie

 pobierz w PDFpobierz w DOC

Pozew o rozwód z wnioskiem o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych

 pobierz w PDFpobierz w DOC

Wniosek powoda o zwolnienie od kosztów sądowych

 pobierz w PDFpobierz w DOC

Wniosek o ustanowienie adwokata

 pobierz w PDFpobierz w DOC

Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania

 pobierz w PDFpobierz w DOC