Biuletyn do pobraniaDzisiaj jest:


Apel ! PDF Drukuj Email

Przemocy w rodzinie powiedz STOP !                                                                                                        

Więcej…
 
Gdy staniesz się ofiarą przemocy PDF Drukuj Email

Przemoc w rodzinie, zwana też przemocą domową, to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciwko członkowi rodziny, które narusza prawa i dobra osobiste powodując cierpienie i szkody (psychiczne, fizyczne lub materialne).

 

Więcej…
 
Prawa ofiary PDF Drukuj Email

Każda osoba fizyczna, której dobro chronione prawem (m.in. życie, zdrowie, godność, wolność, mienie) zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo, a także jej najbliżsi jest uznawana wg prawa za ofiarę i może żądać respektowania praw ofiary.

Więcej…
 
Gdzie można złożyć zawiadomienie PDF Drukuj Email

Zawiadomienie o przestępstwie zobowiązany jest przyjąć od Ciebie każdy funkcjonariusz Policji, sporządzając przy tym protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie. Właściwą jednostką do prowadzenia sprawy jest ta jednostka Policji, na terenie działania której popełniono przestępstwo.

Więcej…
 
Formy zawiadomienia o przestępstwie PDF Drukuj Email

Istnieje szereg sposobów poinformowania Policji o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, lecz nie wszystkie formy są tak samo skuteczne i wiążące dla organów ścigania.

Więcej…
 
Procedura, koszty PDF Drukuj Email

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) określa zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

Więcej…