Biuletyn do pobrania



Dzisiaj jest:






Gdy staniesz się ofiarą przemocy PDF Drukuj Email

Przemoc w rodzinie, zwana też przemocą domową, to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciwko członkowi rodziny, które narusza prawa i dobra osobiste powodując cierpienie i szkody (psychiczne, fizyczne lub materialne).

 

Jeśli masz poczucie, że Ty lub ktoś z twoich bliskich doświadcza przemocy ze strony członka rodziny – NIE BĄDŹ OBOJĘTNY! POMÓŻ SOBIE I INNYM!

 

PAMIĘTAJ!
przemoc domowa jest przestępstwem, a prawo stoi po twojej stronie!

GDY STANIESZ SIĘ OFIARĄ PRZEMOCY
Powiedz swojemu mężowi/partnerowi: NIE! DOSYĆ!

Nie będzie Ci łatwo, ale nie zwlekaj. Z upływem czasu będzie Ci coraz trudniej sprzeciwić się przemocy.
Pamiętaj przede wszystkim o swoim bezpieczeństwie!
Poszukaj bezpiecznego schronienia dla siebie i swoich dzieci, najlepiej u Twoich znajomych, czy bliskiej rodziny.

Zgłoś się po pomoc do organizacji społecznej.
Tam możesz otrzymać fachową pomoc psychologa, czy prawnika (który wskaże Ci możliwe drogi postępowania i udzieli wszelkich innych porad w tej sprawie).


Skontaktuj się ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, w którym możesz znaleźć czasowe schronienie oraz skorzystać ze specjalistycznych porad (w tym psychologa, prawnika).Ponadto masz prawo złożyć do Sądu Rejonowego wniosek  o opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy  ze względu na przemoc w rodzinie.


Gromadź dowody.
Bardzo istotne w przypadku przemocy domowej jest zbieranie dowodów po każdym akcie przemocy:

  • notowanie dat i przebiegu aktów przemocy – ułatwi to osobie pokrzywdzonej składanie zeznań (pamięć jest czasami zawodna, a informacje te mogą okazać się bardzo ważne, jeżeli zdecydujecie się na złożenie skargi);
  • należy zabezpieczyć (np. ukryć) dowody rzeczowe, to może być podarte ubranie ze śladami krwi, zniszczone sprzęty, przedmioty (jeśli wzywamy policję na interwencję należy złożyć wniosek o zabezpieczenie tych dowodów);
  • zapisać nazwiska świadków zdarzenia (to mogą być sąsiedzi, nawet jeśli tylko słyszeli krzyki i awanturę przez ścianę);
  • w sytuacji, gdy zostałaś pobita lub zgwałcona idź również do lekarza, tak szybko jak to będzie możliwe i poproś go, aby w dokumentacji medycznej pisząc o stanie zdrowia bardzo dokładnie opisał obrażenia jakich doznałaś - to też jest dowód.);
  • można wykonać zdjęcia obrażeń i zdemolowanego domu (potrzebny jest jednak świadek, który potwierdzi, że tak właśnie to wyglądało tego dnia. Świadkiem może być sąsiad, znajomy czy koleżanka).


Zadzwoń lub idź na policję i poproś o interwencje.
Zawsze, gdy dojdzie do przemocy, zgłaszaj to policji, to także jest dowód na to, że padłaś ofiarą przemocy. Policja ma obowiązek zareagować na Twoje wezwanie.

Pamiętaj o swoich prawach!
Jeśli wezwałaś policje na interwencję i funkcjonariusze przyjechali do Twojego domu masz prawo:

  • domagać się aby zrobili notatkę służbową (niebieskie karty) na temat zajścia;
  • zapisać nazwiska policjantów lub ich numery służbowe; ich obowiązkiem jest pokazać Ci legitymację służbową. Pamiętaj, że oni również mogą świadczyć w Twojej sprawie.
  • dowiedzieć się o numer pod jakim interwencja została zarejestrowana i poprosić o kopię notatki służbowej.
  • domagać się by sprawcę zabrała policja, jeśli jest agresywny (w przypadku gdy osoba pokrzywdzona czuje się zagrożona, można domagać się by policja zatrzymała sprawcę na 48 godzin, lub gdy jest pijany na izbę wytrzeźwień).
  • Funkcjonariusz Policji ma prawo zatrzymania sprawców przemocy w rodzinie stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.

 

Złóż zawiadomienie o przestępstwie, wniosek o ściganie.
Jeśli chcesz, aby sprawca był ukarany, domagaj się, aby policja lub prokuratura wszczęła postępowanie karne.

Pamiętaj, że jest ktoś, kto może ci pomóc!
W każdej chwili możesz zwrócić się o pomoc do różnych organizacji, w których otrzymasz poradę prawną. Nie zapominaj o tym, gdy stwierdzisz, że nie masz juz siły i że składanie skargi nie ma sensu. Może prawniczka zaproponuje ci inne rozwiązanie twojego problemu.

 

MITY, STEREOTYPY I FAKTY.

Nie jest prawdą, że przemoc w rodzinie to sprawa prywatna, nikt nie powinien się w nią wtrącać.

Nie jest prawdą, że przemoc w rodzinie zdarza się jedynie wyjątkowo.

Nie jest prawdą, że przyczyną przemocy w rodzinie jest wyłącznie alkohol.

Nie jest prawdą, że przemoc występuje tylko w rodzinach z niższych klas społecznych.

Nie jest prawdą, że akt przemocy jest jednorazowym incydentem, który się nigdy nie powtórzy.

Nie jest prawdą, że policja nie powinna interweniować w sprawach rodzinnych.

Nie jest prawdą, że ofiary przemocy w rodzinie akceptują przemoc.

Nie jest prawdą, że gwałt w małżeństwie nie istnieje.

 

Opracowała mgr Aleksandra Kościołko