Biuletyn do pobraniaDzisiaj jest:


Gdzie można złożyć zawiadomienie PDF Drukuj Email

Zawiadomienie o przestępstwie zobowiązany jest przyjąć od Ciebie każdy funkcjonariusz Policji, sporządzając przy tym protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie. Właściwą jednostką do prowadzenia sprawy jest ta jednostka Policji, na terenie działania której popełniono przestępstwo.

W sytuacji złożenia zawiadomienia o przestępstwie w jednostce Policji nie będącej właściwą do prowadzenia sprawy będzie ono niezwłocznie przekazane jednostce odpowiedniej ze względu na miejsce zaistnienia zdarzenia i tam będą dokonywane dalsze czynności w sprawie.


Jako ofiara przestępstwa możesz zwrócić sięf o pomoc także do ludzi, instytucji, organizacji zobowiązanych do udzielenia Ci wsparcia i pomocy.


Nie bądź obojętny! Pomóż sobie i innym!
Tutaj znajdziesz pomoc dla siebie i swoich bliskich:

Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie
ul. Narutowicza 20
tel. 696 62 10, 696 62 44

Prokuratura Rejonowa w Hrubieszowie
ul. Dobrzańskiego "Hubala" 7
tel. 696 24 48, 696 29 97

Sąd Rejonowy w Hrubieszowie
ul. Dobrzańskiego "Hubala" 7
tel. 696 40 42

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Ceglana 58/1, Hrubieszów
tel. 697 07 83

Punkt Interwencji Kryzysowej przy PCPR
ul. Ceglana 58/1, Hrubieszów
tel. 696 37 77

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3-go Maja 15, Hrubieszów
tel. 696 55 60

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Prusa 8,Hrubieszów
tel. 696 58 57

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Zawale 4, Horodło
tel. 651 54 26

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Spółdzielcza 2a,Dołhobyczów
tel. 653 21 37

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kryłowska 20,Mircze
tel. 651 900 451

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Trzeszczany
tel. 657 50 02

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Partyzantów 1, Uchanie
tel. 657 72 36

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Zamojska 1, Werbkowice
tel. 657 21 33

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
ul. 3-go Maja 6, Hrubieszów
tel. 696 26 58

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach
ul. Wielka 101, Tyszowce
tel. 661 95 87

Stowarzyszenie "Bezpieczny Powiat Hrubieszowski"
ul. 3-go Maja 37, Hrubieszów
tel. 501 479 201

Stowarzyszenie "Nieobojętni"
ul. Prusa 8, Hrubieszów
tel. 696 58 57

Hrubieszowskie Centrum Przeciwdziałania Patologiom Społecznym KRES
ul. Nowa 69, Hrubieszów
tel. 696 44 67

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu
ul. Mickiewicza 2, Hrubieszów
tel. 696 20 81

Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"
ul. 3-go Maja 15, Hrubieszów
tel. 696 47 77

"Punkt Konsultacyjny" dla rodzin dysfunkcyjnych
ul. Grabowiecka 5, Uchanie

Gminna Komisja rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Prusa 8, Hrubieszów
tel. 696 58 57

Biuro Porad Obywatelskich
ul. Gałczyńskiego 3, Warszawa
tel. (0 prefix 22) 828-12-95

Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw
ul. Wiśniowa 50, Warszawa
tel. (0 prefix 22) 848-28-90

Komitet Ochrony Praw Dziecka
ul. Boleść 2, Warszawa
tel. (o prefix 22) 831-24-29

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
ul. Szczotkarska 48A, 01-382 Warszawa
tel. 0-801-120-002
(płatny pierwszy impuls, czynny od poniedziałku do soboty w godz. 10.00 – 22.00, w niedzielę i święta w godz. 10.00 – 16.00),

Policyjny Telefon Zaufania
tel. 0–800-162-616
(linia bezpłatna, czynna codziennie w godz. 8.00 – 22.00).