Biuletyn do pobrania



Dzisiaj jest:






Formy zawiadomienia o przestępstwie PDF Drukuj Email

Istnieje szereg sposobów poinformowania Policji o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, lecz nie wszystkie formy są tak samo skuteczne i wiążące dla organów ścigania.

Zgłoszenie anonimowe.
Forma ta odpowiednia jest dla osób, które posiadają konkretną informację o przestępstwie lub dysponują odpowiednią wiedzą mogącą przyczynić się do jego wykrycia, ale jednocześnie chcą pozostać anonimowi. Natomiast osoba, która sama padła ofiarą przestępstwa, nie powinna wybierać tej formy kontaktu z Policją. Należy pamiętać, że taki tryb postępowania w niektórych przypadkach opóźni reakcję organów ścigania, ponieważ dużo czasu zabierze ustalenie danych, które można by było szybko uzyskać bezpośrednio od osoby zawiadamiającej. Sam fakt zgłoszenia anonimu zazwyczaj nie uruchamia automatycznie organów ścigania. Zawsze zachodzi konieczność wcześniejszego sprawdzenia uzyskanych informacji i przeprowadzenia wielu czynności uzupełniających.

Zgłoszenie pisemne.
Zawiadomienie na piśmie powinno wyczerpująco przedstawiać okoliczności popełnienia przestępstwa. Takie zawiadomienie, jeśli zdarzenie którego dotyczy nie wymaga natychmiastowej interwencji organów ścigania, można wysłać pocztą, mailem, faksem czy tez przynieść osobiście do jednostki Policji.
Po złożeniu zawiadomienia na piśmie prawdopodobnie i tak niebawem zostanie wysłane wezwanie do osoby zgłaszającej w celu złożenia zeznań w charakterze świadka.

Przy sporządzaniu zawiadomienia o przestępstwie, musisz pamiętać, że powinno ono spełniać wymogi pisma procesowego wynikające z art. 119 k.p.k. Oznacza to, że przede wszystkim powinno zawierać:

  • oznaczenie organu, do którego jest skierowane (oznaczenie jednostki Policji lub prokuratury wraz z adresem);
  • dane personalne oraz adres wnoszącego pismo;
  • opis sprawy, której dotyczy zawiadomienie ( z uzasadnieniem);
  • datę i podpis składającego zawiadomienie.

Nie zapomnij również o potwierdzeniu wysłania swojego zawiadomienia lub pokwitowania, jeżeli doręczyłeś je osobiście.

Zgłoszenie ustne.
Najczęściej spotykaną formą zawiadomienia o przestępstwie jest zawiadomienie złożone w formie ustnej, przyjęte i spisane przez policjanta w protokole.
Na miejscu osoba zgłaszająca przesłuchana zostanie w charakterze świadka, a jeśli osobą tą jest pokrzywdzony to dodatkowo poinformowana zostanie o swoich uprawnieniach i obowiązkach.

Policjant ma obowiązek odpowiednio udokumentować zgłoszenie ustne. Powinien sporządzić protokół, który z kolei Ty powinieneś podpisać. Pamiętaj, że masz prawo się tego domagać.

Jeżeli masz poczucie, że zagrożone jest życie lub zdrowie Twoje albo bliskich, nie zwlekaj z poinformowaniem najbliższej jednostki Policji każdą dostępną Ci metodą.