Biuletyn do pobraniaDzisiaj jest:


Projekty zrealizowane PDF Drukuj Email

Rok 2016

Realizacja wspólnie z Oddziałem Rejonowym PCK w Hrubieszowie, Starostwem Powiatowym w Hrubieszowie, Urzędem Miasta w Hrubieszowie  oraz Urzędem Gminy Hrubieszów XXIV Rejonowych Mistrzostw Udzielania Pierwszej Pomocy PCK.   Stowarzyszenie "Bezpieczny Powiat Hrubieszowski" w osobie prezesa zarządu Pana Zdzisława Kosakowskiego objęło patronat nad Mistrzostwami, a także ufundowało puchar dla najlepszej drużyny Mistrzostw.  

Odbycie na strzelnicy wojskowej w Hrubieszowie przy ul. Dwernickiego zawodów strzeleckich z broni sportowej pneumatycznej 4,5 mm o mocy do 17 J w konkurencji kobiet i mężczyzn o Nagrodę Burmistrza Miasta Hrubieszowa oraz Puchar Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4055 w Hrubieszowie i Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Hrubieszowski. Zawody zorganizowane zostały w ramach współpracy Stowarzyszenia  „BPH” z JW 4055 oraz realizacji zadania publicznego zleconego dla stowarzyszenia przez Gminę Miejską Hrubieszów pn. „Organizacja zawodów strzeleckich z broni pneumatycznej dla kobiet i mężczyzn – sposób na zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Hrubieszowa”. Na ten cel Stowarzyszenie uzyskało z Gminy Miejskiej Hrubieszów kwotę 1.640,00 zł. Za kwotę tą zakupione zostały nagrody dla najlepszych uczestników zawodów oraz ubezpieczenie zawodników od NNW.  W zawodach strzeleckich wzięło udział 14 dziewcząt i 39 chłopców z klas gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych hrubieszowskich szkół. 

Przeprowadzenie eliminacji szkolnych oraz finału powiatowego Turnieju z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na drogach publicznych. Udział w nim wzięli uczniowie ze szkół podstawowych powiatu hrubieszowskiego. Turniej zorganizowany został w ramach projektu „Organizacja turnieju wiedzy z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na drogach publicznych”, który został przygotowany przez Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” i otrzymał dofinansowanie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w wysokości 3.500,00 zł. Za kwotę tą Stowarzyszenie zakupiło 3 zestawy mini miasteczka ruchu drogowego, które były nagrodami dla najlepszych szkół. W Turnieju udział wzięło 5 trzy osobowych drużyn. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół w Kryłowie, Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich, drugie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mołodiatyczach, a trzecie miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Miejskich nr 2  w Hrubieszowie. 

Organizacja wspólnie z JW Nr 4055 i Hrubieszowskim Domem Kultury XXII Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego – Hrubieszów 2016. Na realizację Festiwalu Stowarzyszenie złożyło w Ministerstwie Obrony Narodowej ofertę na organizację zadania publicznego pt. „Organizacja XXI Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego – Hrubieszów 2016” i otrzymało dotację w wysokości 70.000,00 zł. Dotacja przeznaczona została na: zakupienie usług nagłośnienia i oświetlenia sceny, wykonanie scenografii, usługi konferansjerskie, nagrody dla laureatów festiwalu, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników festiwalu oraz Rady Artystycznej, catering, ubezpieczenie festiwalu, wykonanie materiałów promocyjnych i reklamowych oraz obsługę księgową i administracyjną festiwalu.  

 

Rok 2015

Realizacja wspólnie z KPP w Hrubieszowie projektu pt. „Widoczni – bezpieczni” polegającego na zakupie i rozprowadzeniu wśród dzieci 435 szt. opasek odblaskowych i 435 szt. rowerowych zestawów odblaskowych. Projekt ten został sfinansowany darowizną Banku Gospodarki Żywnościowej na rzecz stowarzyszenia.

 

W m-cu maju na strzelnicy wojskowej zorganizowane zostały zawody strzeleckie z broni sportowej pneumatycznej dla dziewcząt i chłopców, uczniów hrubieszowskich szkół o Puchar Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4055 oraz prezesa zarządu Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” w których udział wzięło 29 osób.

 

Stowarzyszenie było współorganizatorem XX Jubileuszowego Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej WP w Hrubieszowie, który odbył się w dniach 5 – 8 listopada 2015 r., przy czym po raz pierwszy stowarzyszenie wystąpiło w roli podmiotu realizującego zadanie publiczne w ramach konkursu rozpisanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Na realizację tego zadnia, którego tytuł brzmiał Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej -Organizacja XX Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego w Hrubieszowie”, stowarzyszenie otrzymało dotację w kwocie 40.000,00 zł. Ponadto stowarzyszenie pomogło zgromadzić i obsłużyć z darowizn przeznaczonych na sfinansowanie koncertów około festiwalowych kwotę – 39.250,00 zł..

 

Rok 2014

Partnerstwo z Miejskim Klubem Sportowym "UNIA" Hrubieszów przy realizacji projektu "Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania" pt. „Hrubieszowska Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży” (projekt realizowany w okresie 2013 – 2014).

 

Na podstawie umowy podpisanej z "Operatorem Dotacji" Gminą Miejską Hrubieszów,  realizacja projektu pt. "Organizacja imprez i działań o charakterze poznawczym, integracyjnym oraz promującym podregion Gotania", współfinansowany w ramach konkursu Nr 2/SPPW/NGO/2013 "Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania" przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu wyniosła 54.590,00 zł, dotacja ze środków szwajcarskich zamknęła się kwotą 49.131,00 zł, a wkład własny stowarzyszenia wyniósł 5.459,00 zł. Parterami wspierającymi Stowarzyszenia przy realizacji projektu byli Jednostka Wojskowa Nr 4055 w Hrubieszowie oraz Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie. W ramach projektu m.in.:

-  w m-cu maju na strzelnicy wojskowej zorganizowane zostały zawody strzeleckie z bronisportowej pneumatycznej w konkurencji kobiet i mężczyzn o Puchar Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4055 oraz prezesa zarządu Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”. W zawodach wzięło udział 60 osób, w tym 30 kobiet i 30 mężczyzn,

- w m-cu czerwcu na terenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zorganizowany został "Hrubieszowski Festyn Militarny" połączony z obchodami 20-lecia 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala",

- opracowany został i wydany numer specjalny Biuletynu TRH poświęcony „Dziejom WojskaPolskiego na Ziemi Hrubieszowskiej oraz na terenie podregionu Gotania”. Biuletyn wydano wnakładzie 500 szt. w wersjach papierowej i elektronicznej. Promocja Biuletynu odbyła się w dniu 25 października 2014 r. podczas XIX Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego,

- zakupiono 4 szt. wiatrówek długich pneumatycznych  Weihrauch i szafę metalową do ich przechowywania, aparat fotograficzny marki Sony i program komputerowy Microsoft Office.

 

Uczestnictwo w m-cu maju w Grze Miejskiej "Kibicuję bezpieczeństwu", która była zorganizowana przez Powiatową Bibliotekę Publiczną i Komendę Powiatową Policji. Wsparcia temu przedsięwzięciu udzieliło Starostwo Powiatowe oraz Stowarzyszenie "Bezpieczny Powiat Hrubieszowski", które ufundowało nagrodę rzeczową dla jednej ze szkół, zwycięzcy Gry. Gra była finałem XIV edycji programu "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Powiat Hrubieszowski".

 

Udział w m-cu listopadzie jako jeden ze współorganizatorów w happeningu Szlachetnej Paczki.. Stowarzyszenie dołożyło się ponadto finansowo do „Paczki” w kwocie 430,00 zł.,

 

Po raz pierwszy stowarzyszenie wystąpiło w roli współorganizatora XIX Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego w Hrubieszowie, pomagając zgromadzić na ten cel kwotę 29.700,00 zł. i przejmując na siebie część obowiązków w zakresie obsługi Festiwalu,

 

Rok 2013

Partnerstwo dla Miejskiego Klubu Sportowego "UNIA" Hrubieszów przy realizacji projektu "Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania" pt. „Hrubieszowska Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży”.

 

Zrealizowanie warsztatów dla członków Stowarzyszenia "Bezpieczny Powiat Hrubieszowski" oraz wolontariuszy dotyczących zagadnień przemocy w rodzinie. Warsztaty odbyły się w ramach zadania publicznego - "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" pt. "Działania w ramach interwencji kryzysowej w zakresie pomocy osobom dotkniętym przemocą domową - Modernizacja Interaktywnego Punktu Konsultacyjnego - Uwaga Przemoc !", dofinansowanego przez Gminę Miejską Hrubieszów w kwocie 2.000,00 zł. W warsztatach oprócz członków Stowarzyszenia udział wzięli pracownicy Polskiego Czerwonego Krzyża, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie oraz Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie. Łącznie w warsztatach uczestniczyły 23 osoby.

 

Udział w organizacji Dnia Dziecka w Sahryniu, którego głównym organizatorem była Ochotniczą Straż Pożarna i Zespół Szkół w Sahryniu, podczas którego dla młodszych dzieci zaplanowano gry i zabawy, które przygotowali nauczyciele, natomiast dla gimnazjalistów Ochotnicza Straż Pożarna przygotowała zawody strażackie. Wszystkie dzieci mogły liczyć na słodycze oraz pieczone kiełbaski. Stowarzyszenie przygotowało dla dzieci sprężyste opaski odblaskowe, a dla gimnazjalistów biorących udział w zawodach strażackich koszulki z nadrukiem "OSP Sahryń" z przodu oraz "Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Hrubieszowski" z tyłu.

 

Uczestnictwo w Mundurowym Dniu Dziecka w Obrowcu zorganizowanym przez Policję, Straż Graniczną i Straż Pożarną, gdzie wszystkie dzieci witał "Sierżant Lew", maskotka ubrana w strój policjanta zakupiona przez Stowarzyszenie "Bezpieczny Powiat Hrubieszowski" na podstawie porozumienia zawartego przez Stowarzyszenie i Komendę Powiatową Policji w Hrubieszowie.

 

Zrealizowany wspólnie z Komenda Powiatową Policji projekt pt. "BEZPIECZNY MALUCH". W ramach projektu, który był realizowany od 01 czerwca do 20 grudnia 2013 r. funkcjonariusze policji odbyli w przedszkolach i najniższych klasach szkół podstawowych z terenu powiatu, spotkania z dziećmi na temat bezpieczeństwa dzieci, w zakresie bezpiecznego przemieszczania się z domu do placówki opiekuńczej lub szkolnej. Problematyka bezpieczeństwa była także poruszana podczas festynów i innych uroczystości organizowanych dla dzieci przez placówki opiekuńczo-wychowawcze i szkolne, rodziców, placówki kultury, samorządy mieszkańców, Policję, organizacje pozarządowe i itp. Zawierając porozumienie z Policją ustalono, że przy realizacji projektu "BEZPIECZNY MALUCH" pomocna będzie maskotka "Sierżanta Lwa", przyjaciela i opiekuna dzieci. Maskotkę oraz gadżety służące popularyzacji zachowań dzieci zakupiło Stowarzyszenie "Bezpieczny Powiat Hrubieszowski" i udostępniło Policji dla potrzeb realizacji niniejszego projektu oraz projektów realizowanych w przyszłości.

 

Wsparcie organizacji obchodów Święta 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala”, oraz organizacji XVIII Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego Hrubieszów 2013.

 

Pomoc w organizacji Eliminacji Powiatowych XXXVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” dla uczniów wszystkich poziomów szkół w powiecie, Rejonowych XXI Mistrzostw Udzielania Pierwszej Pomocy PCK dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych, konkursu „Świadomie i bezpiecznie” będącego podsumowaniem XIII edycji programu profilaktycznego „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”.

 

Rok 2012

Uczestnictwo w projekcie pt. "Bezpieczna droga do szkoły”, który był realizowany przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Hrubieszowie, Zarządem Osiedla Jagiellońskiego, Filią Nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Trzeszczanach oraz Zespołem Szkół w Strzyżowie. W ramach tego projektu odbyło się spotkanie z dziećmi na Osiedlu Jagiellońskim w Hrubieszowie, połączone z organizacją ogniska, konkursów z zakresu bezpieczeństwa i pokazami sprzętu policyjnego oraz spotkania w Bibliotece Publicznej w Nieledwi i Zespole Szkół w Strzyżowie. W spotkaniach tych wzięło udział 183 dzieci wraz ze swoimi nauczycielami i opiekunami, a także funkcjonariusze policji, bibliotekarze, pracownicy WORD, członkowie samorządów osiedlowych i stowarzyszenia „BPH”. Dzieciom uczestniczącym w tych spotkaniach wręczono elementy odblaskowe na ręce, plecaki i rowery, zakupione przez stowarzyszenie.

 
Wsparcie finansowe obchodów Święta 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w części dotyczącej organizacji promocji Narodowych Sił Rezerwowych, - podpisanie za akceptacją Ministerstwa Obrony Narodowej, porozumienie o stałej współpracy z Jednostką Wojskową Nr 4055 w Hrubieszowie oraz wsparcie finansowe XVII Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej w Hrubieszowie.


Wsparcie finansowe organizacji:

- Eliminacji Powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” dla uczniów wszystkich poziomów szkół w powiecie.

 - Eliminacji powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,  

- Rejonowych XX Mistrzostw Udzielania Pierwszej Pomocy PCK dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych, konkursu „Świadomie i bezpiecznie”, będącego podsumowaniem XII edycji programu profilaktycznego „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”.

 

Rok 2011

Uczestnictwo w organizacji Eliminacji Powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. "Młodzież zapobiega pożarom".

 

Wsparcie inicjatywy dowództwa 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" polegającą na promowaniu służby w Narodowych Siłach Rezerwowych.

Akcja przeprowadzona została w dniu 10 czerwca br. w trakcie uroczystości Święta Pułku oraz w dniu 11 czerwca br. w trakcie imprez organizowanych wspólnie przez Miasto Hrubieszów i Gminę Hrubieszów z okazji tegorocznego "Dnia Samorządowca.".

 

Uczestnictwo w uroczystościach 60-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołajowicach połączone z festynem dla ludności oraz turniejem wiedzy pożarniczej zorganizowanym przez OSP i Stowarzyszenie "Bezpieczny Powiat Hrubieszowski".

 

We współpracy z wolontariuszami Powiatowej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie wykonano serię 15 plakatów obrazujących działalność stowarzyszenia w okresie 10-lecia oraz organizowano wystawę w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego gdzie odbyła się konferencja pt. „Pozwól sobie na wolność, miej czystą świadomość”.

Dla wsparcia realizacji programów prewencyjnych wśród dzieci i młodzieży oraz promocji działalności stowarzyszenia zakupiono 150 szt. maskotki „Piesek”, firmowanych przez KPP w Hrubieszowie oraz Stowarzyszenie „BPH”, które stanowią nagrody w konkursach z zakresu bezpieczeństwa oraz zwalczania patologii społecznych, organizowanych dla dzieci i młodzieży.

Maskotki sfinansowane zostały przez stowarzyszenie, a koszt zakupu wyniósł 3.099,60 zł.

 

Byliśmy obecni jako stowarzyszenie na XVI Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego w Hrubieszowie oraz w materiałach promujących i reklamujących to ogólnopolskie wydarzenie kulturalne.

 

Rok 2010

 

"Pozaszkolne programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich i małych miast", zadanie "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych".

W ramach projektu zorganizowano w dniach 31.05 - 02.06.2010 r. w ZS Nr 1 w Hrubieszowie zgrupowanie szkoleniowo-integracyjne w którym wzięła udział młodzież klas przedmaturalnych ze wszystkich szkół ponad gimnazjalnych prowadzonych przez powiat hrubieszowski w liczbie 40 osób.

Koszt zgrupowania w wysokości 4.500,00 zł. został sfinansowany z dotacji otrzymanej z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

Więcej w zakładce "Aktualności".

 

 Rok 2009

"Pozaszkolne programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich i małych miast" - organizacja w dniach 24 - 28.08.2009 r. zgrupowania warsztatowo-seminaryjnego w Zwierzyniu (Bieszczady) dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu (37 osób).

Projekt współfinansowany przez ROPS w Lublinie (12.600,00 zł.) i Starostwo Powiatowe (1.375,00 zł.). Całkowita wartość projektu 13.975,00 zł.

"Programy pomocowe dla sprawców i ofiar przemocy domowej - w szczególności dzieci" - utworzenie Interaktywnego Punktu Interwencji Kryzysowej (przebudowa strony internetowej stowarzyszenia, budowa internetowego forum dyskusyjnego oraz zakup komputera z drukarką).

Projekt współfinansowany przez ROPS w Lublinie (3.000,00 zł.), Stowarzyszenie BPH (2.,060,00 zł.) i Starostwa Powiatowego (625,00 zł.). Całkowita wartość projektu 5.686,00 zł.  

"Bezpieczna kobieta" - projekt relizowany przez KPP przy pomocy wolontariuszy. Koszt finansowy projektu wyniósł 800,00 zł. i został w całości pokryty ze środków Stowarzyszenia.


Rok 2008

"Pozaszkolne programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniem - organizacja zgrupowania warsztatowo-seminaryjnego w Zwierzyńcu".
 
Projekt współfinansowany przez ROPS w Lublinie. Całkowita wartość projektu 6.000,00 zł.


Rok 2007

"Pozaszkolne programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniem".

Projekt współfinansowany przez ROPS w Lublinie. Całkowita wartość projektu 5.999,33 zł.

W 2007 roku Stowarzyszenie było także jednym z partnerów Starostwa Powiatowego przy realizacji projektu "Razem Bezpieczniej" finansowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administarcji.
 

Rok 2006

"Wsparcie pozaszkolnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży alternatywnych wobec uzależnień".

Projekt współfinansowany przez ROPS w Lublinie. Całkowita wartość projektu 6.316,34 zł.


Rok 2005

"Rozszerzenie oferty pomocy dla ofiar przemocy w Punkcie Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Hrubieszowie - bezpłatne porady prawne dla ofiar przemocy".

Projekt współfinansowany przez ROPS w Lublinie. Całkowita wartość projektu 4.124,11 zł.


Rok 2004

"Rzszerzenie oferty pomocy dla ofiar przemocy domowej w PIK przy PCPR - bezpłatne porady prawne i przychologiczne dla ofiar przemocy w rodzinie".

Projekt współfinansowany przez ROPS w Lublinie. Całkowita wartość projektu 6.960,00 zł.


Rok 2003

"Wsparcie zadań powiatowych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i oferty w stanach kryzysowych, prowadzonych przez organizacje pozarządowe, rozszerzenie oferty pomocy w PIK przy PCPR w Hrubieszowie - bezpłatne porady prawne i psychologiczne.

Projekt współfinansowany przez ROPS w Lublinie.
Całkowita wartość projektu 6.700,00 zł.