Biuletyn do pobraniaDzisiaj jest:


Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia "Bezpieczny Powiat Hrubieszowski" w 2012 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 18 Marzec 2013 12:31

1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. 

Zgodnie ze statutem w dniu 10 marca 2012 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na którym podsumowano działalność Stowarzyszenia w 2011 oraz nakreślono kierunki działalności Stowarzyszenia na 2012 rok.Przyjęte ustalenia i kierunki działania zostały wdrożone przez Zarząd do realizacji.


2. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia.
 
W 2012 roku Zarząd odbył 10 protokółowanych posiedzeń na których omawiano sprawy związane z realizacją zadań nakreślonych przez Walne Zgromadzenie Członków oraz wynikających z działalności bieżącej Stowarzyszenia oraz realizacji zadań rozpisywanych w ofercie publicznej pod adresem organizacji pozarządowych. 

3. Baza członkowska.
 
W ewidencji prowadzonej przez Zarząd aktualnie figuruje 28 członków Stowarzyszenia. W okresie sprawozdawczym tj. w 2012 r. Zarząd nie przyjął żadnego nowego członka. 

4. Sytuacja finansowa Stowarzyszenia. 

Zaplanowane na WZCz w dniu 18 marca 2012 r. przychody na 2012 rok w kwocie 88.536,38 zł., wykonane zostały w wysokości 78.417,21 zł. tj. w 88,57  % co umożliwiło realizację szeregu przedsięwzięć, a rok 2012 Stowarzyszenie zamknęło swoją działalność wynikiem dodatnim oraz stanem środków finansowych na koncie Stowarzyszenia w wysokości 64.324,82 zł. zł. Szczegóły dotyczące tej kwestii przedstawione zostaną w informacji finansowej i bilansie za 2012 rok. 

5. Realizowane przedsięwzięcia. 

W 2012 roku m.in. realizowano: 

- projekt pt. "Bezpieczna droga do szkoły”, który był realizowany przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Hrubieszowie, Zarządem Osiedla Jagiellońskiego, Filią Nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Trzeszczanach oraz Zespołem Szkół w Strzyżowie. W ramach tego projektu odbyły się spotkania z dziećmi szkół podstawowych klas I-IV na Osiedlu Jagiellońskim w Hrubieszowie, Bibliotece Publicznej w Nieledwi i Zespole Szkół w Strzyżowie. W spotkaniach tych wzięło udział 183 dzieci wraz ze swoimi nauczycielami.

 - uczestnictwo w uroczystościach obchodów Święta 2 Pułku Rozpoznawczego im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala”, podpisanie porozumienia pomiędzy Stowarzyszeniem a Jednostką Wojskową Nr 4055 w Hrubieszowie oraz wsparcie XVII Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej w Hrubieszowie  

- wsparcie: organizacji Eliminacji Powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” dla uczniów wszystkich poziomów szkół w powiecie, eliminacji powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, Etapu Rejonowych XX Mistrzostw Udzielania Pierwszej Pomocy PCK dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych, konkursu „Świadomie i bezpiecznie” będącego podsumowaniem XII edycji programu profilaktycznego „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”. 

- pomoc dla rodzin Norberta Kuźniarskiego, Jacka Kopra, O. Florka, Stowarzyszenia Podziemny Hrubieszów i Przedszkola Nr 1 im. „Małego Księcia” w Hrubieszowie w zbiórce  pieniędzy  w ramach odpisu 1 % od  podatku dochodowego od osób fizycznych. Ogółem z  1% zebrano w 2012r. kwotę 46.296,11 zł. Ponadto z tytułu różnego rodzaju darowizn pozyskano w 2012 r. 7.000,00 zł. 

6. Budowa wizerunku Stowarzyszenia. 

Na bieżąco prowadzona jest strona internetowa Stowarzyszenia.
Byliśmy i jesteśmy nadal obecni na hrubieszowskich stronach internetowych. Jesteśmy także widoczni poprzez realizację projektów o których mowa w sprawozdaniu oraz udział w inicjatywach do których jesteśmy zapraszani przez naszych stałych partnerów.
 

Członkom Stowarzyszenia, którzy aktywnie włączali się w realizację w/w zadań oraz osobom 
i instytucjom, które z nami współpracowały i udzielały bezinteresownego wsparcia, Zarząd Stowarzyszenia wyraża serdeczne podziękowanie i uznanie. Bez tej życzliwości działalność Stowarzyszenia bałaby zdecydowanie skromniejsza.  


Hrubieszów, 10.03.2013 r.         

Za Zarząd Stowarzyszenia

Zdzisław Kosakowski

Prezes Zarządu